• 0312 436 34 34

TSRM Üremeni Koru Projesi

“Üremeni Koru (ÜK)” projesi 2014’de, temelleri Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) tarafından atılan, Türkiye’ nin dört bir yanındaki üreme merkezlerini kapsamayı hedefleyen bir projedir.

Bu proje, gelecek için üreme potansiyelini koruma altına almak isteyen kadın ve erkekleri, güncel bilimsel kanıtlar çerçevesinde aydınlatma ve bu uygulamayı yapan merkezlere ulaşılabilirliklerini sağlamayı amaçlarken, üreme korunması gerekliliği taşıyan hastaların bakımda rol oynayan fertilite uzmanı hariç medikal onkolog, radyasyon onkologu, jinekolog onkolog, pediatrik onkolog, genel cerrah, hematolog, ürologlar, aile hekimi dallarındaki meslektaşlarımızda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Sperm korunması yıllardır bilinen ve etkin bir yöntemle yapılıyor olmasına rağmen, kadınlarda etkin üreme koruma tedavileri birkaç yıldır mevcuttur. Kurduğumuz Üremeni Koru ağı içindeki merkezlerde bu koruma tedavileri uygulanacak, geliştirilecek ve etkinlik açısından test edilecektir. Bununla ilişkili olarak, ağa dahil tüm merkezler gerek tedavi gerekse konsultanlık açısından optimal standartlarda çalıştıkları kontrol altında tutulacaktır. Ağ kapsamında öncelikle, tüm onkoloji disiplinleriyle yakın temas halinde çalışan üniversite hastaneleri hedeflenirken, üremeyi koruyucu tedaviler açısından kalite kriterlerini sağlayan hastane ve özel klinikler de ağa dahil edilecektir.

ÜK websitesi sizi üremeyi tehdit eden hastalıklar ve tedaviler, üremeyi koruyucu tedaviler, maliyetleri ve etkinlikleri bilgilendirecek ve ağa dahil olan merkezlerin iletişim adreslerini paylaşarak ulaşılabilirliğiniz artıracaktır.  Websitesinde verilen bilgiler veya merkezlere ulaşma bakımından yaşayacağınız herhangi bir zorlukta lütfen bizle iletişime geçmeye çekinmeyiniz.