• 0312 436 34 34

Yumurtalıkların Yerinin Değiştirilmesi (Over Transpozisyonu)

Overlerin yer değiştirmesindeki amaç planlı radyoterapiye karşın bütünlüğünü korumaktır. Bir taraftan hormon üretiminin korunması ve diğer taraftan onkolojik tedavi sonrası gebelik ihtimalidir.

Operasyon prensipleri
Overlerin yer değiştirmesindeki amaç planlı radyoterapiye karşın bütünlüğünü korumaktır. Bir taraftan hormon üretiminin korunması ve diğer taraftan onkolojik tedavi sonrası gebelik ihtimalidir.

Radyasyonun over fonksiyonu üzerindeki etkisi anlamlı olabilir.  Pelvik bölgeye hedeflenmiş radyoterapi planı öncesinde transpozisyon faydalı olabilir.

Overlere radyasyonun zararı antimülleryan hormon (AMH) ile değerlendirilebilir. Esas olarak beklenen zarara bağlı olmakla birlikte  bireysel olarak karar verilerek tek yada iki taraflı yer değiştirme yapılabilir.

Etkinlik
Radyasyon öncesinde overlerin yer değiştirmesi çeşitli faktörlere bağlı olmakla beraber sınıflandırması zordur. Genel bir değerlendirmede başarı oranı (korunmuş over fonksiyonu) ortalama %80 olarak verilmiştir. Ancak bireysel çalışmaların sonucu %17-95 arasında değişmektedir. Hastanın yaşına ek olarak faydasını etkileyen faktör ek kemoterapi uygulamasıdır.

Overlerin yeterince yukarıda olması kritik önem taşır çünkü ışınlanan alan 10 cm uzaktan radyasyon dozunun %10 u oranında etkilenir. Planlanan transpozisyon işleminden önce cerrah ve radyoterapistin görüşmesi önemlidir.

Genel olarak over transpozisyonunun over fonksiyonuna yüksek etkinliği olmalıdır. Bir diğer taraftan radyasyon sonrasında gebelik çok yaygın değildir. Bunun tedavi sonrası hayat planlamasında değişme ya da yardımcı üreme tekniği gerektirme gibi çeşitli nedenleri vardır. Aynı zamanda uterusa radyasyon maruziyeti de gebelik şansını azaltmaktadır.

Riskler
Overlerin yer değiştirmesine bağlı operasyon risklerinin düşük oranda olduğu düşünülmektedir. Çoğu vakada laparaskopi ile birlikte değerlendirme mümkündür.Overlerdeki malignitenin yer değiştirmesi ile oluşan metastaz genellikle nadır olup altta yatan hastalığa bağlıdır.