• 0312 436 34 34

Yumurtalık Uyarılması (Over Stimulasyonu)

Oosit stimulasyonun hedefi döllenerek ya da döllenmeden dondurulan olgun yumurtaların üretilmesi ve altta yatan hastalığın tedavisine mümkün olduğunca çabuk başlamaktır. Riskleri arttırmadan maksimum sayıda yumurta toplanmalıdır.

Arka plan
Oosit stimulasyonun hedefi döllenerek ya da döllenmeden dondurulan olgun yumurtaların üretilmesi ve altta yatan hastalığın tedavisine mümkün olduğunca çabuk başlamaktır. Riskleri arttırmadan maksimum sayıda yumurta toplanmalıdır.

Önemli olan embriyoların sadece partnerin onayı olarak transfer edilebileceğidir. Ancak hücrelerin saklanma ihtimali mümkün olduğundan beri  partnerlerin ayrılma ihtimali durumunda döllenmiş  yumurta hücreleri verilemeyeğinden sadece yumurta hücrelerinin saklanması da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca işlem sırasında partneri olmayan hastalar sadece yumurtalarını dondurarak fertilitesini koruyabilecektir. Ancak bu ayrılma riskine karşın kadının bağımsızlığı için %50 döllenerek ve %50 döllenmeden dondurulmalıdır.

Rutin prosedürde stimulasyon tedavisinin adet başlangıcında yapılmasıdır. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar siklusun herhangi bir anında stimulasyonun başlayabileceğini desteklemektedir. Zamanın kıstlı olduğu ve hemen tedaviye başlanması gerekn durumlarda bu yöntemlerle stimulasyon da denenebilir.

Etkinlik
Toplanan yumurta sayısı hastanın yaşına ve kadının yumurtalık  rezervine bağlı olup hekim tarafından bireysel olarak değerlendirilmelidir. Üremenin korunmasına gore ortalama yumurta sayısı 36 yaşın altındakiler için 12 yumurta civarı iken 36-40 yaş arasında 8 yumurta civarıdır. Döllenmemiş yumurtaların döllenmiş yumurtalara gore gebelik oranları hafifçe daha düşük orandadır.

Maliyet
Maliyetler merkezlere gore hafif farklılık gösterebileceği gibi ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

• Tedavi masrafları ( tedavi süresi ve doza bağlı olarak):
• Stimulasyon yöntemleri (ultrasonografi monitorizasyonu, yumurta toplanması)
• 1 yıllık dondurma ve saklanması:

Metod

Genel
Yumurta toplamak için hormonlar ile yumurta olgunlaşması uyarılmalıdır. Bu amaçla hasta bilgilendirildikten sonra 10-12 gün kadar enjektörler uygulanabilmektedir. İstenmeyen erken yumurtlamayı önlemek için ikinci bir enjektör uygulanabilir ki bu da ortalama 5 gün boyunca her gün iki iğne yapılması anlamına gelmektedir. Doz ayarlaması 2-3 günde bir yapılan ultrasonografi görüntülemesine gore yapılır.

Hormon bağımlı tümörlerin önemli özellikleri
Hormon reseptörü pozitif olan kadınların örneğin hormon reseptörü pozitif meme kanseri olan hastaların önemli bir özelliği yumurta olgunlaşması için uyarılan hormone üretimi  teorik olarak tümör büyümesine katkıda bulunabilir.Tedavi süresince östrojen düzeylerinde artışı azaltmak için bu gibi durumlarda östrojen üretimini engelleyen bazı özel ilaçların eklenmesi önerilmektedir. Aromataz inhibitörleri olarak adlandırılan bu ilaçlar overlerin stimulasyonu için onaylı değildir ve endikasyon dışı kullanıma girmektedir. Yapılan çalışmalar malformasyon oranında artma olmadığını göstermiştir.

Yumurtalık dokusunun çıkarılması ile birlikte yumurta toplanması (Kombine Prosedür)
Yumurtalık dokusuna zarar verme ihtimali yüksek olan tedavilerden dolayı yumurta toplanması yumurtalık dokusunun çıkarılması ile birlikte yapılabilir. Yumurtalık dokusunun yarisi laparaskopi ile çikartilir ve 2 gün sonra yumurta stimulasyonu başlanir. Bu yöntem ile ilgili verilere gore artmış komplikasyon riski sözkonusu değildir. Toplanan yumurta sayısında belirgin azalma yoktur. Kombine prosedür için gereken sure yaklaşık 2.5 haftadır.