• 0312 436 34 34

Yumurta Dondurulması (Oosit Kriyoprezervasyonu)

Döllenmemiş yumurtaların ya da in vitro fertilizasyon (IVF) ve/veya intrastoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) ile döllenen embriyoların dondurulması sitotoksik tedavi öncesinde fertilite koruma amacına yönelik olarak yapılabilen prosedürler arasındadır.

Operasyon prensipleri

Kemoterapi ve/veya radyoterapi öncesinde yumurtalar döllenmiş ya da döllenmemiş olarak saklanabilir. Döllenmemiş yumurtaların ya da in vitro fertilizasyon (IVF) ve/veya intrastoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) ile döllenen embriyoların dondurulması sitotoksik tedavi öncesinde fertilite koruma amacına yönelik olarak yapılabilen prosedürler arasındadır.

Burada yavaş dondurma (slow freezing) veya vitrifikasyon (hızlı dondurma) adı verilen iki farklı metod kullanılmaktadır.

Yumurtalıkların uyarılmasını gerektiren bir yöntem olup siklusun herhangi bir gününde başlayabilir ve ortalama 2 hafta sure gerektirmektedir, bu yöntem ile döllenmiş ya da döllenmemiş yeterli sayıda yumurta saklanabilir. Ortalama olarak 13 yumurta toplanabilir. Ancak 35 yaşın üstünde toplanan hücre sayısı anlamlı olarak azalmaktadır.

Yumurta Dondurulması
• Döllenmiş yumurta
• Döllenmemiş yumurta

Pratik için sonuç
Yeni stimulasyon protokollerinin gelişmesi ve vitrifikasyon yöntemi  2 hafta içerisinde döllenmiş ya da döllenmemiş yumurta saklanabilmesini mükün kılmıştır.


YUMURTALIK DOKUSUNUN ÇIKARILMASI VE TEKRAR YERLEŞTİRİLMESİ
Yumurtalık dokusu kemoterapi ya da radyoterapi öncesinde çıkartılabilir, dondurulabilir ve doğurganlığı geri döndürmek için tekrar yerleştirilebilir.

Temel olarak dondurulmuş ve transplante edilmiş yumurta dokusundaki over rezervi ne kadar yüksek ise gebelik şansı o kadar artmaktadır. Bu nedenle yumurtalık dokusunun dondurulması genç kadınlar hatta çocuklarda idealdir. Üremenin korunması derneğinin önerdiği üst yaş sınırı 35 olup bu sınır bazı özel durumlarda over rezervine bağlı olarak 38 e kadar çıkarılabilir.

Etkinlik
Etkinliğe ulaşmak için mümkün olan veriler sınrılıdır. Dünyanın en büyük iki serisinden olan Danimarkadan ve FertiPROTEKT ağından alınan büyük serilere gore 2015 teki 100 kadında doğum oranı yaklaşık olarak %25-30 dur.

Riskleryumurta dondurulması
Over dokusunu çıkarılması ve tekrar yerleştirilmesi anestezi altında yapılan laparaskopik bir işlemdir. Ancak cerahi risk oldukça düşüktür.
Temel olarak dondurulan yumurta dokusunda tumor olması ve sonrasında tekrar yerleştirilmesi riski mevcuttur. Risk çeşitli hastalıklar için tahmin edilmektedir. Ek olarak doku çıkartıldığında küçük bir kısmına histolojik değerlendirme yapılmaktadır.

Maliyet
Yumurtalık dokusunun çıkarılması ve tekrar yerleştirilmesinin maliyeti hastaneler ve cerrahi tekniklere gore değişmekle beraber ortalama olarak aşağıdaki şekildedir:

• Dokunun çıkarılması (laparaskopi ile ayaktan hasta olarak):
• Dondurulması ( dondurma ve 1 yıllık saklama):
• Yumurtalık dokusunun transplantasyonu:

Yumurtalık dokusunun çıkarılması ve transplantasyonu sağlık sigortası ile bazı durumlar için yapılabilmektedir. Dokunun saklanma ücreti her zaman hasta tarafından karşılanmalıdır.

Metod
Over dokusunun çıkarılması genel anestezi altında laparaskopi ile yapılmakta olup yaklaşık yarım saat sürmektedir. Yumurtalığın yaklaşık yarısı alınmaktadır bu nedenle operasyon ile doğurganlık kısıtlanmamaktadır. Dokunun küçük bir kısmı tumor hücrelerini dışlamak amacı ile incelenmek üzere alınır.

Doku işlemin yapıldığı merkezde saklanabilir ya da başka merkezlerden birisine gönderilebilir.

Eğer doku başka bir yere sonra yerleştirilecekse bu işlemde laparaskopi ile yapılır. Doku folikül formu oluşması için en az 3 ay beklenmelidir.  Gebelik sonrasında kendiliğinden ya da intrauterin inseminasyon (aşılama) ile oluşabilir.