• 0312 436 34 34

Rahim (Endometrium) Kanseri

Endometrial hiperplazi, rahim iç tabakasının kalınlığının değişmesidir. Atipi (hücre çekirdeğinin değişimi) yokluğunda kansere ilerleme riski ortalama %1-3, atipi varsa bu risk %30’a çıkmaktadır.

Tip I karsinomlar östrojen bağımlıdır. 40 yaş altında görülme ihtimali %3-14’tür ve bu genç kadınlarda genelde düşük dereceli, iyi prognozlu endometriod tip görülür. 
 

Tedaviye bağlı üremenin korunmasının önündeki engeller

Endometrial hiperplazi: Standard tedavisi, progestin tedavisi ve endometriumdan histolojik örnekleme (küretaj) yapılması ve gerekirse histeroskopi şeklindedir. Eğer çoçuk istemi mevcut ise, bir an önce harekete geçilmelidir. Çocuk sahibi olduktan sonra rahim alınması göz önünde bulundurulmalıdır.

Endometrium kanser: Standard tedavi rahim, yumurtalık ve tüplerin birlikte alınmasıdır. Tip I karsinom, FIGO Ia, G2’de prognoz çok iyidir. Daha ileri evrelerde, lenf nodları da alınır.

Erken evre endometrium kanserlerinde fertilite koruyucu tedavinin risk ve olasılıklarına dair veriler çok sınırlı. Genç yaştaki ve iyi diferansiye tip 1, FIGO Ia (minimal tümör invazyonu) kadınlarda yumurtalık ve rahimin korunması düşünülebilir. Tedavi en az 6-9 ay yüksek doz progestin tedavisi şeklinde verilebilir. Verilerin yetersiz olduğundan endometrium kanserinde fertilite koruyucu yaklaşım bireysel olarak değerlendirilmelidir.

Eğer fertilite koruyucu tedavi karar verildiyse, yapılacaklar şunlar olmalıdır:

- Relaps riskinin arttığının bilinmesi, 
- Rahim alınmayacağı için, evrelemenin yetersiz olacağı riskinin bilinmesi
- Tümörün tümüyle çıkarılması (küretaj)
- En az 6-12 ay yüksek doz hormon tedavisi
- Hormon tedavisi sonrası 3 ayda bir biyopsi ile takip
- Hormon tedavisi bitmesinden kısa bir süre sonra gebelik
- Tümüyle tedavi olma şansının %50-84 olduğunun bilinmesi